Hiển thị một kết quả duy nhất

250.000 VNÐ
400.000 VNÐ
250.000 VNÐ